دیر شد

چقد بده آدما از فرصتاشون استفاده نکنن و دیوونن اونای که  استفاده نمی کنن و شانسشونو هم از دست میدن عین من ............

من واسه کنکور نخوندم و دیوونم چون  واسه آزمون شرکت نکردم یعنی نشد ! البته میدونم که خدا میگه از تو حرکت از من برکت من حرکت نکردم پس نباید انتظار برکت داشته باشم چون هیچ حرکتی در کار نبود ...

تا سال دیگه کی زنده است ! چیکار کنم نمی دونم

خدا یه اراده قوی بده فردا ماه رمضونه کمکم کن دوووووووووووووووووووووووووست دارم خیال باطل 

/ 0 نظر / 3 بازدید