به تو سوگندو به نذر گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد زندگی زیبا نیست آنچه زیباست توی یادمان باشد از این غمکده روزی برویم که کسی عطر تو را حس نکند و ندزدند تو را از من و من هیچ شوم که تو آغاز منو لحظه ی پایان منی!!!

/ 0 نظر / 27 بازدید