سید علی صالحی ( تظاهر )

دستم به قلم نمی‌رود
کلماتم کناره گرفته‌اند
و سکوت ... سایه‌اش سنگین است،
و خلوتی که گاه یادم می‌رود خانه‌ی خودِ من است.


از اعتمادِ کاملِ پَرده به باد بیزارم
از خیانتِ همهمه به خاموشی
از دیو و از شنیدن، از دیوار.
برای من
دوست داشتن
آخرین دلیلِ دانایی‌ست
اما هوا همیشه آفتابی نیست
عشق همیشه علامتِ رستگاری نیست
و من گاهی اوقات مجبورم
به آرامشِ عمیقِ سنگ حسادت کنم
چقدر خیالش آسوده است
چقدر تحملِ سکوتش طولانی‌ست
چقدر ...

نباید کسی بفهمد
دل و دستِ این خسته‌ی خراب
از خوابِ زندگی می‌لرزد.
باید تظاهر کنم حالم خوب است
راحت‌ام، راضی‌ام، رها ...
راهی نیست.
مجبورم!
باید به اعتمادِ آسوده‌ی سایه به آفتاب برگردم

 

خدایااااااااا آشفتم 

بارووووووووووون

/ 16 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مبینا

سلام ! چرا آشفته ؟؟!! اینجا که زیاد بارون اومده

تنها

یروز پرهایم را چیدی امروز به آسمان سپردی و فردا... احتمالا غذای گربه! _ دیروز تو بر دوشم امروز در آغوشم و فردا... این منم،تکیه بر عصا!

دهکده

خورشید که سر باز زد از تابیدن درختی شدم بی ریشه بی برگ که نمی دانست چگونه ایستاده است زمان گذشت ... تا بال های تو را دیدم و هنوز حیرانم چگونه یک پروانه درختی را نگاه داشته است...

بنفشه

چه کسی می داند شاید شعرهای من اندوه فراموش شده ی عاشقی باشد که هر روز هزار بار فضای کوچکِ ذهنش را گــَــــرد گیری می کند تا مگر عشق را از گِردِ خود رانده باشد چه کسی می داند!؟

بهار

سلام دوست من ! با احساس نوشتی ! پیش منم بیا

کوچولو

این روزها که می گذرد احساس می کنم خیلی نزدیکتری نمی دانم تو به زمین نزدیک تر شدی یا من اوج گرفته ام به سوی تو هرچه هست غربت دلنشینی ست کاش تمام نشود...

موش موشی

الی با من قهری ؟؟!!!

ذهنی آشفته

اشکهایم که سرازیر میشوند…… دیری نمی‌پایدکه قندیل می‌بندد… عجیب سرد است هوای نبودنت