رویای ناتمام

هنوز در سایه سار مه گرفته صنوبران تشنه نشسته ام راه را می پایم !رود می آید و می رود .دیر برگشتن ما !دور بودن راه !و رویای ناتمام ترانه ای که هنوز....گریه

/ 1 نظر / 34 بازدید
سرتیپ

زيباست زندگي در بين خانه هاي برزيان باران قشنگترين احساس پرنده است در سرزمين ما