قیصر امین پور

حرفهای ما هنوز نا تمام ...

تا نگاه می کنی وقت رفتن است

باز هم همان حسرت همیشگی !

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آه...

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان چه زود دیر می شود ...

/ 0 نظر / 30 بازدید