بی تو من زنده نمانم

بی تو طوفانزده دشت جنونم

صید افتاده به خونم

تو چسان میگذری غافل از اندوه درونم

بی من از شهر صفر کردی و رفتی

بی من از کوچه گذر کردی و رفتی

قطره اشک فرو ریخت به چشمان سیاهم

تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم ... تو ندیدی

نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتم

چون در خانه ببستم، دگر ازپای نشستم

گوییا زلزله آمد

گوییا خانه فرو ریخت سر من

بی تو من در همه شهر غریبم

بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی

برنخیزد دگر از مرغک پر بسته نوایی

تو هم بود و نبودی

تو همه شعر وسرودی

چه گریزی از بر من

که ز کویت نگریزم

گر بمیرم زغم دل

بی تو هرگز نستیزم

من و یک لحظه جدایی

نتوانم نتوانم

بی تو من زنده نمانم ...

 

/ 0 نظر / 25 بازدید