سید علی صالحی

حوصله کن...

حدس می زنم هوا روشن تر خواهد شد

مردم ،آسوده

آسمان، آبی

ماه ... بی خیال

ستاره به خواب

و من باز به همین سیگار لعنتی

راه خود را خواهم رفت .

بعدها می فهمید !

یعنی یکی یکی می آیید

بالای مزار ماه می نشینید

وآهسته می گویید

این شعر ساده از تو نبود

آسمان یادت داد

گاه باید از شدت سادگی

به ستاره رسید

دیدی هوا روشن شد

مردم،آلوده

آسمان،آبی ...!

حالا فقط یکی دو صبح دیگر تحمل ام کنید

پشت سرم، صدای پر پر پروانه می آید

ماه می آید،یک سلسله ستاره ...،ستاره روشن

حتی یک عده هنوز ...

دیدی هوا روشن شد !

                                             

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید