باز هم عزیزی رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز هم عزیزی رفت

 

گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا که مگو، مصلحت حق چنین بود

/ 1 نظر / 72 بازدید
ALONE

سلام. تسلیت میگم