# دلتنگی

  خداوندا سپاس مادرم را سپاس روح پاک پدرم را سپاس استادم را سپاس خواهرانم را سپاس  برادرانم را سپاس دوستانم را سپاس باران را سپاس اشکهایم را سپاس خندهایم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید