حسابی دلم گرفته بیشتر از همیشه نمی دونم چیکار می کنم خدایا خودمم نمیدونم می خوام چیکار کنم ،خستم خیییییییییییییییلی من چیکار میکنم که.... دلم خیلی پره از همه چی همه کس از دنیا هم پره ولی خدایا از تو دلم پر نیست واسه همین مثل همیشه به تو پناه آوردم چرا هیچ کس نیست که باهاش حرف بزنم تو که خدای پس چرا باهام حرف نمی زنی با چه زبونی که من درک نمی کنم می خوام صداتو بشنوم الان حتما می خوای بگی باید دلت بشنوه اون کره چرا همیشه یه چیزی تو گلوم سنگینی می کنه  احساس می کنم دیگه نمی تونم دلم می خواد برم قبرستون فک کنم اونجا آروم شم اما چه جوری برم !نمی دونم چرا من مث بقیه نیستم هیچ کس نیست که باهاش حرف بزنم .

آجی گلم هست ولی اون خودش کم دردسر نداره منم اضافه شم دیگه هیچ تا الان هر وقت جلوش بغض کردم نشد گریه کنم نمی خواستم غرورم بشکنه غرور لعنت به غرور

خدایا من آرامش می خوام آرامممممممممممممممممممممممممش

/ 0 نظر / 25 بازدید