رویای کودکی

دلم کوکیم را می خواهد پاکی وصداقتش را !به یاد کودکی می افتم که لحظه لحظه ها می شمردم تا بزرگ و بزرگتر شوم و حال که چوب خطاهایم به انتها رسیده آرزو می کنم ای کاش همیشه کودک می ماندم............گریه

/ 0 نظر / 26 بازدید