فرصت

دارم به فرصتهای که از دست دادم فک می کنم

همیشه می خواستم از دوستام جلو بزنم حتی به همین دلیل بود که رشته فنی رو انتخاب کردم ... احمقانه است اما برعکس شد من رو به عقب می رفتم و اونا رو به جلو به جون مامانم ناراحت نیستم دوس دارم همه بدونن...

سال اول دبیرستان گفتم میرم فنی پیش دانشگاهی نداره یه سال خیلی زیاده... یه رشته انتخاب کردم یکی از مزخرف ترین رشته های فنی ! تو کل کشور حدود 150 تا 200 نفر می خواد سالای قبل بیشتر بودن تازه تو کل کشور 7 دانشگاه داره ... هیچی نخوندم ... امور اداری (حالا اونای که می خوان کلاس بزارن براش میگن حسابداری بازرگانی )

خدایا دوستام بیشترشون دانشگان اما من چی ؟

همیشه از تو خواستم پس کمکم کن نمی خوام فرصتام از دست بره

دلم گرفته از همه چی از اینکه هیچ کس درکم نمی کنه ! بازم ساعتا و ثانیه دارن سپری میشن اونا منتظر من نمی مونن ببینن کی به خودم میام دوس دارم گریه کنم اما نمی شه !احساس می کنم دیگه به آخر رسیدم ...

/ 0 نظر / 24 بازدید